CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH - Vật liệu xây dựng Việt Nam

CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH

Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Ninh quý IV/2020

(22/01/2021 4:19:26 PM) Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa công bố giá VLXD lưu thông trên thị trường tỉnh trong tháng quý IV/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương quý IV/2020

(21/01/2021 4:14:24 PM) Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý IV/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Đắk Lắk quý IV/2020

(20/01/2021 3:23:40 PM) Sở Xây dựng Đắk Lắk vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý IV/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Bình Thuận Quý IV/2020

(19/01/2021 4:55:08 PM) Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa công bố giá các vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm Quý IV/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Điện Biên quý IV năm 2020

(18/01/2021 1:20:36 PM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý IV năm 2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Cần Thơ quý IV/2020

(15/01/2021 10:58:57 AM) Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố thời điểm quý IV/2020 được công bố bởi Sở Xây dựng TP. Cần Thơ.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Bắc Kạn quý IV/2020

(14/01/2021 2:54:46 PM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Công bố giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời điểm quý IV/2020.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Gạch không nung - Vật liệu xanh cho mọi công trình

Xem các video khác