CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH

Giá vật liệu xây dựng tại Nam Định quý II/2022

Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Nam Định vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý II/2022.

Giá vật liệu xây dựng tại Lào Cai quý II/2022

Giá vật liệu xây dựng tại Lai Châu quý II/2022

Giá vật liệu xây dựng tại Kiên Giang quý II/2022

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong tháng từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

Giá vật liệu xây dựng tại Khánh Hòa quý II năm 2022

Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý II năm 2022 do Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa công bố.

Giá vật liệu xây dựng tại Thừa Thiên - Huế quý II/2022

Giá vật liệu xây dựng tại Thừa Thiên - Huế quý II/2022 do liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố.

Giá vật liệu xây dựng tại Hậu Giang quý II/2022

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý II/2022 làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương quý II/2022

Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý II/2022.

Giá vật liệu xây dựng tại Gia Lai quý II/2022

Liên Sở Xây dựng - Tài chính, công bố giá gốc, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT một số vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giá vật liệu xây dựng tại An Giang quý II/2022

Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại An Giang quý II/2022 do Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh An Giang công bố.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng