CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH - Vật liệu xây dựng Việt Nam

CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH

Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Trị quý I/2020

(15/06/2020 1:43:53 PM) Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh thời điểm quý I/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Cao Bằng quý II/2020

(10/06/2020 5:02:22 PM) Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng vừa công bố giá gốc vật liệu xây dựng cụm thành phố Cao Bằng thời điểm quý II/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Long An quý I/2020

(09/06/2020 1:51:38 PM) Giá vật liệu xây dựng tại Long An quý I/2020 do liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Nghệ An Quý I/2020

(08/06/2020 2:13:37 PM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An vừa công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Tây Ninh Quý I năm 2020

(05/06/2020 3:43:18 PM) Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa công bố giá vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn thành phố trong quý I năm 2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại TP. HCM Quý I năm 2020

(04/06/2020 3:39:36 PM) Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố giá vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn thành phố trong quý I năm 2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Thừa Thiên - Huế quý I/2020

(03/06/2020 4:25:14 PM) Giá vật liệu xây dựng tại Thừa Thiên - Huế quý I/2020 do liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố.

Xem tiếp

Page: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

KCC Highways: Major Resurfacing

Xem các video khác