CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH - Vật liệu xây dựng Việt Nam

CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH

Giá vật liệu xây dựng tại Bình Dương quý 3 năm 2020

(15/10/2020 10:51:13 AM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bình Dương vừa công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong quý 3 năm 2020 tại thị trường tỉnh Bình Dương.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương quý III/2020

(13/10/2020 4:55:16 PM) Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý III/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Điện Biên quý III năm 2020

(12/10/2020 3:26:37 PM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý III năm 2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Hà Nam Quý III năm 2020

(08/10/2020 2:53:37 PM) Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý III năm 2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Tuyên Quang quý II năm 2020

(07/10/2020 10:03:58 AM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang vừa công bố giá vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu trên địa bàn tỉnh trong quý II năm 2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Thừa Thiên - Huế quý II/2020

(05/10/2020 11:32:35 AM) Giá vật liệu xây dựng tại Thừa Thiên - Huế quý II/2020 do liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại An Giang quý III/2020

(28/09/2020 4:46:48 PM) Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại An Giang quý III/2020 do Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh An Giang công bố.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

KCC Highways: Major Resurfacing

Xem các video khác