CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH - Vật liệu xây dựng Việt Nam

CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH

Giá vật liệu xây dựng tại Đắk Lắk quý III/2020

(18/09/2020 3:34:42 PM) Sở Xây dựng Đắk Lắk vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý III/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Hậu Giang quý III/2020

(17/09/2020 4:09:20 PM) Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý III/2020 làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Cao Bằng quý III/2020

(16/09/2020 3:46:15 PM) Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng vừa công bố giá gốc vật liệu xây dựng cụm thành phố Cao Bằng thời điểm quý II/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Vĩnh Long quý 2/2020

(15/09/2020 4:56:58 PM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý 2/2020.

Xem tiếp

Giá VLXD Quý II/2020 tại Phú Yên

(11/09/2020 3:46:47 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng quý II năm 2020. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính tỉnh, thành phố công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Vĩnh Phúc quý 2/2020

(10/09/2020 3:52:02 PM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý 2/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Nghệ An Quý II/2020

(08/09/2020 4:50:54 PM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An vừa công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2020.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

KCC Highways: Major Resurfacing

Xem các video khác