Quy định pháp luật - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Quy định pháp luật

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn trong sản xuất xốp cách nhiệt

(18/06/2021 9:20:46 AM) Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BKHCN về việc công bố "Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu về an toàn trong sản xuất". Cơ quan chủ trì tổ chức xây dựng Tiêu chuẩn là Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem tiếp

Quy định tiêu chí xác định nhu cầu nhà ở

(10/06/2021 8:15:46 AM) Là nội dung được Bộ Xây dựng bổ sung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP, nhằm khắc phục, hạn chế tình trạng địa phương tự ý điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.

Xem tiếp

Bộ Xây dựng yêu cầu công khai dự án nhà ở hình thành trong tương lai

(09/06/2021 8:38:12 AM) Ngày 7/6, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 2096/BXD-QLN thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Xem tiếp

TP.Hà Nội: Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ sản xuất vật liệu xây dựng

(06/06/2021 10:20:45 AM) Ngày 31/5, UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản 1669/UBND-ĐT về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Xem tiếp

Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn áp bảng giá nhà ở để tính lệ phí trước bạ

(04/06/2021 5:48:28 PM) Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân vừa ký Văn bản hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tính lệ phí trước bạ. Công văn này thay thế Công văn số 5478/SXD-KTXD ngày 21/05/2021 của Sở Xây dựng trước đó.

Xem tiếp

Tăng cường kiểm soát phóng xạ đối với phế liệu sắt thép nhập khẩu

(24/05/2021 10:58:28 AM) Tổng cục Hải quan vừa qua đã có văn bản chỉ đạo đến các Cục Hải quan tỉnh và thành phố, tăng cường các công tác kiểm soát phóng xạ và ngăn chặn phế liệu sắt thép nhập khẩu bị nhiễm phóng xạ vào Việt Nam.

Xem tiếp

Bộ Xây dựng yêu cầu cập nhật, điều chỉnh giá VLXD phù hợp với thị trường

(12/05/2021 2:30:41 PM) Bộ Xây dựng vừa có công văn 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Gạch không nung - Vật liệu xanh cho mọi công trình

Xem các video khác