Tiêu chuẩn - Quy chuẩn - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

TCVN 3110:1993 - Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp phân tích thành phần

(21/03/2015 4:52:08 PM) TCVN 3110:1993 quy định phương pháp phân tích thành phần hỗn hợp bê tông nặng nhằm kiểm tra so sánh khối lượng vật liệu xi măng, cát, đá dăm hoặc sỏi và nước thực tế đã dùng trong m3 bê tông so với khối lượng vật liệu theo thiết kế.

Xem tiếp

TCVN 3108:1993 - Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích

(21/03/2015 4:47:16 PM) TCVN 3108:1993 quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông sau khi đầm chặt.

Xem tiếp

TCVN 3107:1993 - Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng

(21/03/2015 4:41:38 PM) TCVN 3107:1993 quy định phương pháp thử độ cứng của hỗn hợp bê tông nặng bằng nhớt kế vebe.

Xem tiếp

TCVN 3016:1993 - Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt

(21/03/2015 4:34:44 PM) TCVN 3016:1993 quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết.

Xem tiếp

TCVN 3015:1993 - Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử

(21/03/2015 4:27:30 PM) TCVN 3015:1993 quy định phương pháp lấy mẫu hỗn hợp bê tông nặng, phương pháp chế tạo và bảo dưỡng các mẫu thử bê tông nặng dùng để kiểm tra các tính chất của chúng trong quá trình thi công, sản xuất và nghiệm thu các kết cấu sản phẩm.

Xem tiếp

TCVN 2683:2012 - Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

(21/03/2015 4:21:21 PM) TCVN 2683:2012 được chuyển đổi từ TCVN 2683:1991.

Xem tiếp

Nghiệm thu tiêu chuẩn "Hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ"

(12/02/2015 5:31:06 PM) Tiêu chuẩn: “Hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)” do TS. Lê Trung Thành - Trường Đại học Xây dựng làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng nghiệm thu vào ngày 10/2.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Hà Nội

275°C

Đà Nẵng

28°C

TP.HCM

26°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Phan Vũ - Nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp bê tông đúc sẵn

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá

Hỗ trợ trực tuyến
Truyền thông: Mr Ngọc Nghinh:
Phone: 090 532 9019
Nội dung: Mr Xuân Tuân:
Phone: 091 351 3465