Tiêu chuẩn - Quy chuẩn - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

(16/01/2015 4:45:18 PM) Ngày 29/12/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về "Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng", mã số QCVN 12:2014/BXD.

Xem tiếp

TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế

(30/11/2014 11:35:55 PM) TCVN 2622:1995 là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật và an toàn cao hơn quy định của tiêu chuẩn này.

Xem tiếp

TCVN 2092:2008 - Sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy

(30/11/2014 11:14:00 PM) TCVN 2092:2008 thay thế cho TCVN 2092:1993 và hoàn toàn tương đương với ISO 2431:1993, bản đính chính kỹ thuật 1:1994 và 2:1999.

Xem tiếp

TCVN 2090:1993 - Sơn - Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

(30/11/2014 11:02:38 PM) Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại sơn.

Xem tiếp

TCVN 1772:1987 - Sỏi: Phương pháp xác định hàm lượng các tạp chất trong sỏi

(30/11/2014 10:51:12 PM) Trong Tiêu chuẩn này, việc xác định hàm lượng các tạp chất trong sỏi sẽ bao gồm: Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi; Hàm lượng hạt bị đập vỡ trong sỏi dăm đập từ cuội; Hàm lượng silic ôxyt vô định hình trong đá dăm (sỏi);

Xem tiếp

TCVN 1651-1:2008 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

(30/11/2014 10:34:02 PM) TCVN 1651-1:2008 thay thế các điều quy định đối với thép cốt bê tông nhóm C1 của TCVN 1651:1985. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông.

Xem tiếp

TCVN 1651-2:2008 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn

(30/11/2014 10:28:21 PM) TCVN 1651-2:2008 thay thế cho TCVN 6285:1997. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh vằn dùng làm cốt trong các kết cấu bê tông.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Hà Nội

275°C

Đà Nẵng

28°C

TP.HCM

26°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Phan Vũ - Nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp bê tông đúc sẵn

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá

Hỗ trợ trực tuyến
Truyền thông: Mr Ngọc Nghinh:
Phone: 090 532 9019
Nội dung: Mr Xuân Tuân:
Phone: 091 351 3465