Văn bản - Chính sách

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị tầm nhìn đến 2045

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 143/QĐ-BXD, ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng

Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng

Đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù TP Hồ Chí Minh

Ngày 20/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khắc phục tình trạng khan hiếm, ổn định thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thừa Thiên - Huế: Phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Quý Phương vừa ký Quyết định phê duyệt bổ sung 4 khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và bổ sung loại khoáng sản đất sét làm gạch ngói vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quảng Trị: Tiếp tục cấp phép khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu trầm trọng nguồn vật liệu san lấp công trình cho các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trúng thầu khẩn trương hoàn thành thủ tục để cấp phép đưa vào khai từ 1 - 2 mỏ đất vật liệu san lấp.

Phú Yên cho phép khai thác cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng

Để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng các công trình, UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép một số doanh nghiệp khai thác cát nhiễm mặn trên địa bàn thành phố Tuy Hòa để làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đà Nẵng tập trung khai thác khoáng sản để cung ứng VLXD cho các công trình trọng điểm

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về phương án khai thác khoáng sản để cung cấp vật liệu cho các công trình động lực, trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng