Thông tin chuyên ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam

Sự kiện

VIBM tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021

(29/01/2021 7:24:28 AM) Vừa qua, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng đã báo cáo các kết quả thực hiện công tác năm 2020 và kế hoạch thực hiện công tác năm 2021 của Viện Vật liệu xây dựng. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Viện Vật liệu xây dựng đã vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành kế hoạch thực hiện công tác năm 2020.

Trong năm 2020, Viện Vật liệu xây dựng đã triển khai các công việc phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng như: Hoàn thành nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2050. Kết quả nghiên cứu này đã góp phần quan trọng giúp Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chiến lược đầu tiên về vật liệu xây dựng của đất nước tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020. Đồng thời, Viện Vật liệu xây dựng đã hoàn thành tốt vai trò Trưởng ban kỹ thuật tiêu chuẩn, quy chuẩn về vật liệu và cơ khí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao; tổ chức họp Ban kỹ thuật thường xuyên và tích cực tham gia nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn lĩnh vực vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng, góp phần quan trọng triển khai hiệu quả Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Viện Vật liệu xây dựng cũng đã thực hiện tốt vai trò đại diện của Tổ công tác về vật liệu xây dựng của Việt Nam (được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân công) tham gia hoạt động tiêu chuẩn hóa của ASEAN, hoàn thành đàm phán thống nhất dự thảo nội dung Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau MRA về vật liệu xây dựng của các nước ASEAN trong năm 2020.
 

Năm 2020, khối lượng công việc của Viện bao gồm hai nhóm chủ yếu là hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ đã đảm bảo đầy đủ cho toàn bộ cán bộ viên chức và người lao động. Tổng doanh thu toàn bộ hoạt động của Viện trong năm 2020 đạt 117,9 tỷ đồng, tăng 2,7 tỷ đồng so với tổng doanh thu năm 2019 (115,2 tỷ đồng). Ngoài ra, Viện còn sở hữu 51% cổ phần Công ty CP Vật liệu xây dựng tính năng cao HIMAT với doanh thu đạt 11,81 tỷ đồng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện tăng cả về số lượng và quy mô các nhiệm vụ so với năm 2019 với 03 đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sử dụng tro bay thay thế đất sét trong sản xuất clinker xi măng”, “Nghiên cứu công nghệ tái chế polyurethane phế thải làm vật liệu cách nhiệt” và “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông nhẹ cường độ cao trên cơ sở hạt vi cầu từ tro bay và phụ gia nano cho công trình dân dụng và công nghiệp”.

Viện đã và đang triển khai thực hiện 52 nhiệm vụ khoa học công nghệ vốn ngân sách. Trong đó, nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2020 là 21 nhiệm vụ, giao mới năm 2020 là 31 nhiệm vụ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Viện cũng tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học thuộc vốn doanh nghiệp. Trong đó, Viện đã thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu KHCN trọng điểm như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao; nghiên cứu tái chế, sử dụng bùn đỏ, bùn thải nạo vét lòng sông, tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện và nhà máy luyện gang thép, tro xỉ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm vật liệu xây dựng; nghiên cứu chế  tạo xi măng siêu ít clanhke; nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng…

Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ của Viện như: Công tác phân tích kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng; tư vấn dự án, thiết kế, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng; công tác dịch vụ kỹ thuật, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất đều đạt những kết quả tốt. Năm 2020, Viện Vật liệu xây dựng tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào, đồng thời Viện đã thực hiện thí nghiệm hiện trường chất lượng toàn bộ khối lượng bê tông siêu tính năng UHPC tại dự án sửa chữa cầu Thăng Long, góp phần quan trọng việc kiểm soát chất lượng các công trình có ý nghĩa kinh tế xã hội và chính trị đối với đất nước.

Doanh thu từ hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ của Viện đạt 82,3 tỷ đồng. Thu nhập của cán bộ viên chức và người lao động trong Viện đã được duy trì ổn định, đạt khoảng 9,6 triệu đồng/người/tháng và phúc lợi bình quân đạt 15 triệu đồng /người/năm.

Trên cơ sở kết quả hoạt động nghiên cứu KHCN và hoạt động dịch vụ KHCN năm 2020 và dự kiến theo kế hoạch thực hiện năm 2021, Viện hoàn toàn có khả năng đảm bảo tự chủ về tài chính theo mô hình tổ chức KHCN tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục khẳng định là 1 trong 2 đơn vị sự nghiệp khoa học (trên tổng số 6 Viện) của Bộ Xây dựng vận hành tốt cơ chế tự chủ tài chính.

Công tác tổ chức – hành chính ngày càng được chú trọng nâng cao chất lượng. Công tác Hợp tác quốc tế qua các hình thức trao đổi thư điện tử, họp trực tuyến với các đối tác, bạn bè quốc tế của Viện.

Công tác Đảng và các hoạt động Đoàn thể quần chúng được toàn thể CBCNV VIBM ủng hộ hăng hái và nhiệt tình. Đảng bộ VIBM đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020. Công đoàn và Đoàn Thanh niên VIBM tích cực tham gia và hưởng ứng các hoạt động do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ xây dựng phát động như: Lễ ra quân, chương trình hiến máu tình nguyện, Hội thảo “Tuổi trẻ Bộ Xây dựng với việc nâng cao hiệu quả trong thiết kế điển hình hóa nhà tránh lũ và ứng phó biến đổi khí hậu” do Đoàn Bộ phát động.

Có thể nói, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể CBCNV Viện Vật liệu xây dựng đã không ngừng sáng tạo, nghiêm túc trong công việc để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2020.

Năm 2020, Viện Vật liệu xây dựng có 07 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 02 cán bộ viên chức trong Viện đạt Chiến sĩ thi đua Ngành xây dựng; 01 tập thể và 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 26 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Viện được tặng cờ thi đua của Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị, Viện Vật liệu xây dựng đã đề ra các mục tiêu kế hoạch thực hiện năm 2021. Các nội dung nghiên cứu KHCN năm 2021 của Viện tập trung vào các lĩnh vực: quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện các đề án Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng giai đoạn 2021 - 2030 cho các địa phương; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn lĩnh vực vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng; nghiên cứu phát triển vật liệu với, vật liệu tiết kiệm năng lượng, nghiện cứu tái chế, tái sử dụng các chất thải từ tro, xỉ và thạch cao của nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất và phân bón. Viện đã xây dựng nội dung chi tiết về kế hoạch thực hiện các nhiệm nhiệm vụ, kinh phí dự kiến, tiến độ thực hiện công việc, phân công lãnh đạo Viện chỉ đạo, đơn vị thực hiện cũng như cá nhân chủ trì các hoạt động năm 2021 mới mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 6% so với năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo của Viện Vật liệu xây dựng, các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các hội nghề nghiệp, các đồng chí nguyên Viện trưởng và lãnh đạo các Vụ của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của Viện đạt được trong năm 2020. Thứ trưởng dành thời gian phân tích về bối cảnh ngành vật liệu xây dựng trong những năm tới, gợi mở nhiều ý tưởng để Viện có thể triển khai trong thời gian tới, cụ thể như: Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý Nhà nước cần tập trung vào chiến lược phát triển ngành vật liệu xây dựng, đánh giá và rà soát lại toàn bộ quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Nghiên cứu các nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025. Tiếp tục rà soát, soát xét, xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho lĩnh vực vật liệu xây dựng; nghiên cứu, rà soát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm gạch không nung cho phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu đánh giá công nghệ mới (công nghệ đốt rác thải trong sản xuất xi măng, công nghệ lò tròn sản xuất gạch đất sét nung…), sản phẩm mới tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Ngoài ra, Viện cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ của Viện.

Phát biểu ý kiến bế mạc Hội nghị, PGS.TS Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các vị khách mời và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh. Tập thể CBCNV Viện Vật liệu xây dựng đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thứ trưởng.

VLXD.org (TH/ VIBM)

 

Các tin khác:

Hội thảo "Sử dụng gỗ hợp pháp và bền vững trong xây dựng, thiết kế kiến trúc và nội thất" ()

Viglacera tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 ()

Hội thảo “Sản phẩm fibro xi măng an toàn khi sử dụng” ()

Cty CP SX VLXD Cao Bằng tổ chức Hội nghị NLĐ và đánh giá kết quả SXKD năm 2020 ()

Hội nghị thường niên Đoàn Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam ()

Vicem tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ()

VNCA tổ chức Hội nghị thường niên và kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Xi măng ()

Xi măng Long Sơn chính thức đưa dây chuyền 3 vào hoạt động ()

SACA tổ chức Đại hội Hiệp hội Xây dựng và VLXD TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2021 - 2025) ()

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Home 2020 chính thức khai mặc tại TP. Hồ Chí Minh ()

Chứng khoán:

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

BBS

0

9.60

0.00

0

BCC

44800

7.40

-0.20

0

BHT

0

4.00

0.00

0

BT6

41630

5.50

-0.20

0

BTS

2

4.50

0.00

0

CCM

0

24.50

0.00

0

CTI

172540

35.15

-0.45

0

CVT

1060365

50.90

-0.50

3800

CYC

7980

2.40

0.00

0

DC4

1700

10.30

-1.10

0

DHA

0

29.70

0.00

0

DIC

0

6.10

0.00

0

DXV

10

3.82

-0.14

0

GMX

0

25.00

0.00

0

HCC

4400

16.60

0.00

0

HLY

0

15.60

0.00

0

HOM

0

4.10

0.00

0

HPS

0

7.00

0.00

0

HT1

4410

14.75

-0.45

0

HVX

0

4.10

0.00

0

MCC

0

13.80

0.00

0

NAV

10

5.00

0.00

0

NHC

0

36.40

0.00

0

NNC

20040

48.40

-0.30

0

QNC

20000

3.00

0.00

0

SCC

0

1.90

0.00

0

SCJ

3800

3.40

0.10

0

SCL

0

3.00

0.00

0

SDN

0

35.00

0.00

0

SDY

0

7.70

0.00

0

SHN

204400

9.90

-0.10

0

TBX

0

9.00

0.00

0

TCR

6120

3.42

0.22

0

TMX

100

7.60

-0.80

0

TSM

0

2.70

0.00

0

TTC

500

18.40

-0.10

0

TXM

0

9.70

0.00

0

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

API

100

28.90

0.00

0

ASM

1098520

10.05

-0.75

0

B82

0

2.40

0.00

0

BCE

9160

5.85

0.03

0

BCI

51340

41.90

0.30

29170

C47

4400

11.60

-0.50

0

C92

0

10.00

0.00

0

CCL

42240

4.60

-0.13

0

CDC

0

17.50

0.00

0

CID

0

4.10

0.00

0

CID

100

2.90

0.70

0

CII

534340

31.35

-0.55

0

CLG

20

3.83

-0.27

0

CNT

6

9,7

-0,3

0

CNT

1800

2.90

-0.50

0

CSC

2200

24.50

0.00

0

CTD

92910

166.00

-3.50

0

CTN

14200

1.30

0.10

0

D11

0

15.70

0.00

0

D2D

3600

73.80

3.80

0

DC2

0

6.50

0.00

0

DIG

809400

27.40

-0.70

0

DIH

0

12.20

0.00

0

DLG

180700

3.20

-0.10

0

DLR

0

9.40

0.00

0

DRH

123220

18.85

-0.75

0

DTA

4500

7.25

-0.05

0

DXG

1223580

37.00

-1.20

0

HAG

1318480

7.00

-0.19

0

HBC

605600

42.40

-1.60

0

HDC

26070

14.40

-0.30

0

HDG

41680

47.00

-1.10

0

HLC

0

7.00

0.00

0

HQC

1951870

2.27

-0.05

0

HTI

1010

15.60

-0.35

0

HU1

20

9.50

0.36

0

HU1

0

0

0

0

HU3

101480

14.10

0.85

0

HUT

590150

8.70

-0.20

600

ICG

0

6.40

0.00

0

IDI

958390

13.00

-0.70

0

IDJ

40400

3.10

0.00

0

IDV

1000

31.80

-0.40

0

IJC

80950

9.20

-0.24

0

ITA

579100

3.01

-0.05

0

ITC

990

14.30

-0.60

0

KAC

0

15.55

0.00

0

KBC

1171890

12.90

-0.55

0

KDH

19700

35.85

-1.10

0

L10

0

17.90

0.00

0

L18

0

8.60

0.00

0

LCG

20

9.70

-0.45

0

LGL

10260

9.30

-0.01

0

LHC

0

56.00

0.00

0

LHG

43770

21.30

-0.40

0

LIG

6400

3.90

0.00

0

LM8

2050

25.00

0.70

0

LUT

0

2.10

0.00

0

MCG

140

3.39

0.20

0

MDG

0

13.50

0.00

0

NBB

19570

23.75

-1.75

0

NDN

191728

15.70

-0.40

0

NHA

0

12.20

0.00

0

NKG

140960

29.70

-1.20

0

NTB

439

7,7

0,3

0

NTB

81851

0.50

0.00

0

NTL

109860

9.50

-0.30

0

NVT

1534720

7.07

0.46

0

OGC

282600

2.09

-0.06

0

PDR

261560

38.40

-1.00

0

PFL

297505

1.60

0.10

0

PFL

141500

1.50

0.00

0

PHC

71700

17.00

-0.30

0

PHH

5100

6.90

-0.10

0

PHH

21100

7.00

0.00

0

PPI

34160

1.52

-0.01

0

PSG

47600

0.80

0.00

0

PSG

10

6,2

0,2

0

PTC

60

6.11

0.00

0

PTL

500

3.61

-0.09

0

PVA

4

14,7

0,9

7

PVA

28200

1.20

0.00

0

PVL

42600

2.30

0.00

0

PVR

16900

2.80

0.20

0

PVV

800

1.40

0.10

400

PVX

1535849

2.10

-0.10

0

PXA

0

1.10

0.00

0

PXI

6400

2.10

0.00

0

PXL

341300

1.90

0.00

0

PXS

25800

7.68

-0.03

0

PXT

0

3.90

0.00

0

QCG

423450

13.30

-0.50

0

RCL

0

19.00

0.00

0

REE

520000

37.60

-1.10

0

S96

56400

1.00

-0.10

0

S96

2

12,6

0,8

10

S99

675

5.10

0.00

0

SC5

0

24.20

0.00

0

SD2

1

4.70

0.00

0

SD3

6

6,4

0,4

0

SD3

6000

6.60

-0.40

0

SD5

300

9.70

0.00

0

SD6

500

6.60

0.20

0

SD7

0

3.40

0.00

0

SD9

0

8.40

0.00

0

SDH

0

1.90

0.00

0

SDT

0

7.80

0.00

0

SDU

0

11.50

0.00

0

SIC

0

12.90

0.00

0

SJE

0

28.00

0.00

0

SJS

34000

31.50

-0.10

0

STL

5500

3.30

0.00

0

STL

7

12,8

0,8

0

SZL

10

34.45

0.45

0

TDC

70250

9.01

-0.05

0

TDH

140230

15.10

-0.50

0

THG

560

42.90

0.30

0

TIG

190800

3.70

-0.30

0

TIX

0

30.10

0.00

0

TKC

500

26.70

0.00

0

TV1

10

17.85

0.45

0

TV2

15150

111.30

-3.70

0

TV3

0

25.30

0.00

0

TV4

0

15.80

0.00

0

UDC

10010

3.45

-0.10

0

UIC

18370

30.40

0.30

0

V11

5

4,9

0,2

0

V11

0

1.00

0.00

0

V12

0

11.00

0.00

0

V15

31000

1.10

0.00

0

V15

30500

0.90

0.00

0

V21

0

19.40

0.00

0

VC1

0

12.00

0.00

0

VC2

0

14.20

0.00

0

VC3

75400

19.30

-0.30

0

VC5

8800

1.90

0.00

0

VC7

0

17.50

0.00

0

VC9

0

13.00

0.00

0

VCG

587414

23.10

-0.80

13200

VCR

0

3.10

0.00

0

VE1

4100

19.10

0.10

0

VE2

0

11.40

0.00

0

VE3

0

11.00

0.00

0

VE9

25688

7.30

0.50

0

VHH

2

4,5

-0,3

0

VHH

0

1.40

0.00

0

VIC

667400

108.20

0.20

0

VMC

22730

50.80

-1.70

0

VNE

60760

6.76

-0.24

0

VNI

45340

4.40

0.00

0

VNI

0

6.60

0.00

0

VPH

44330

9.27

-0.30

0

VRC

62320

20.20

-0.60

0

VSI

20

19.90

1.30

0

Gạch không nung - Vật liệu xanh cho mọi công trình

Xem các video khác